Algemeen Klinisch Lab (AKL) voor professionals

Het AKL biedt een divers en uitgebreid pakket van klinisch chemische, endocrinologische, immunologische en hematologische, oncologische en farmacogenetische bepalingen in bloed, urine en andere lichaamsvochten aan. Een totaal overzicht van deze bepalingen is weergegeven in het referentiewaarden overzicht. De meeste analyses worden door het AKL zelf uitgevoerd. Voor overige aanvragen maken we gebruik van gecertificeerde partnerlaboratoria.

Naast de referentiewaarden geeft dit overzicht tevens informatie over het afnamemateriaal en de verwachte doorlooptijden.

Bereikbaarheid

Het AKL is bereikbaar via het telefoonnummer 040-239 8612. Overdag is de dienstdoende klinisch chemicus rechtstreeks bereikbaar op het nummer 040-239 8624. Buitenkantooruren kan dit intern via de telefooncentrale van het Catharina Ziekenhuis (#9; extern 040 – 239 9111).

Labjournaal

Het AKL houdt zijn aanvragers op de hoogte van belangrijke wijzigingen via een periodiek schrijven: het Labjournaal.

Telefonisch melden van afwijkende resultaten

Het AKL meld extreem afwijkende uitslagen van poliklinische patiënten aan de aanvrager. Voor een overzicht van deze extreme waarden kan het item ‘doorbelwaarden’ in het blauwe informatievak geselecteerd worden.

ISO-accreditatie

Het AKL voert al zijn bepalingen uit onder de ISO15189 accreditatie. Hiermee voldoet het AKL aan de eisen die de Raad voor Accreditatie stelt aan medische laboratoria. Het laboratorium heeft met het behalen van deze accreditatie aangetoond te voldoen aan zowel de eisen van technische competentie als aan door het managementsysteem gestelde eisen die nodig zijn om consistent technisch geldige resultaten te kunnen leveren. Deze accreditatie status wordt actueel gehouden door regelmatige herbeoordelingen. Dit keurmerk is een bekroning op ons werk en een bevestiging dat u bij ons op goede zorg en laboratoriumdiagnostiek kunt rekenen.

In enkele zeldzame gevallen kan het voorkomen dat nieuwe bepalingen tijdelijk buiten de ISO 15189 accreditatie van het AKL valt, omdat deze is ingevoerd tussen herbeoordelingsrondes door. De verkregen resultaten van deze nieuwe bepaling voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen die het AKL zichzelf oplegt, maar is dan nog niet door de Raad voor Accreditatie beoordeeld. In het zeldzame geval dat dit voorkomt zal dit bij de uitslag vermeld worden.

Het volledige verrichtingenpakket van de accreditatie is te vinden op de site van de Raad van Accreditatie (registratienummer ISO-15189: M128).

Externe opdrachtgevers

Het AKL voert tevens analyses uit voor externe opdrachtgevers. Dit zijn o.a. andere laboratoria/ziekenhuizen, verpleeghuizen, psychiatrische klinieken, huisartsen etc. Wenst u hierover meer informatie, neemt u dan contact op met de dienstdoende klinisch chemicus of dienstdoende teamleider van het AKL.

© 2022 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden