Welkom op de Apotheek site

Ziekenhuisapotheek

De ziekenhuisapotheek zorgt voor een veilige en doelmatige zorg- en dienstverlening aan patiënten voor wat betreft geneesmiddelen. De medewerkers van de apotheek hebben vier belangrijke taken.

  1. Zij geven advies en begeleiding over geneesmiddelen aan zorgverleners.
  2. Zij verstrekken op een veilige manier geneesmiddelen aan de patiënt en geven advies bij het toedienen van (bijzondere) geneesmiddelen.
  3. Zij bereiden geneesmiddelen op voorraad die niet in de handel zijn. Ook bereiden zij geneesmiddelen op maat, zoals chemotherapie, voedingsinfusen en capsules en drankjes voor kinderen.
  4. Zij voeren laboratoriumonderzoek uit, bijvoorbeeld om geneesmiddelen in bloed of urine te bepalen en om de kwaliteit van de eigen gemaakte geneesmiddelen te controleren.