In het kort

In de ziekenhuisapotheek werken ruim 150 hoogopgeleide medewerkers. 

Ziekenhuisapothekers


Dr. D.E.T. Bastiaans
Drs. A.W. de Blois
Dr. R. ten Broeke, klinisch farmacoloog
Dr. M.J. Deenen, klinisch farmacoloog
Dr. R.J.E. Grouls, klinisch farmacoloog
Drs. B.S. Jacobs, klinisch farmacoloog
Drs. C.H.M. Kerskes
Drs. S.J.W.J. Sanders
Drs. S.J.W. Wessels-Basten
Drs. R.A.C. van Wezel

De ziekenhuisapothekers functioneren als geneesmiddelenspecialist en medebehandelaar. Belangrijke taken van de ziekenhuisapothekers:

  • Adviseren van artsen bij het voorschijven van geneesmiddelen,
  • deelname aan patiëntbesprekingen,
  • de eindcontrole op de medicatiebewaking,
  • scholing van artsen, verpleegkundigen en apothekersassistenten.

Apothekers

Drs. M. de Greef
Drs. A.A.L. Rutgers
Drs. L. Voogt

Apothekersassistenten

Apothekersassistenten verwerken recepten en voeren hier medicatiebewaking op uit. Ook verzamelen zij de geneesmiddelen voor de verschillende afdelingen in het ziekenhuis en de verschillende externe instellingen waaraan de apotheek levert.

De apothekersassistenten op de afdeling Bereidingen bereiden geneesmiddelen volgens strenge richtlijnen die de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft opgelegd.

Farmaceutisch medewerkers

De farmaceutisch medewerkers op de afdeling Distrimed intern zorgen onder andere voor ontvangst en voor verzending gereedmaken van geneesmiddelen. Zij beheren de afdelingsvoorraad.

De farmaceutisch medewerkers op de afdeling Bereidingen zorgen voor de voorbereiding (en soms ook uitvoering) van de bereiding van geneesmiddelen. Ze controleren de voorraad op aanwezigheid van voldoende grondstoffen, emballage en etiketten.

De farmaceutisch magazijnmedewerkers houden de voorraad geneesmiddelen en steriele medische hulpmiddelen in het magazijn op peil. Ook zorgen zij ervoor dat er voldoende voorraad geneesmiddelen op de afdeling is voor de behandeling van patiënten.

Analisten

De analisten voeren laboratoriumonderzoek uit om bijvoorbeeld geneesmiddelen in bloed of urine te bepalen en om de kwaliteit van de eigen gemaakte geneesmiddelen te controleren.

Administratief medewerksters

De administratief medewerksters zorgen onder andere voor het bijhouden van het voorraad-administratiesysteem en de betaling en het versturen van facturen.

Staffunctionarissen

De staffunctionarissen leveren informatie aan voor de beleid- en budgetcyclus van de apotheek, stellen de begroting op en zorgen voor het financieel beheer van de apotheek.

Afdelingen

Deze medewerkers werken op de verschillende afdelingen van de Apotheek.

Distributie en medicatiebewaking

1. Distrimed intern
Op de afdeling Distrimed intern werken apothekersassistenten en farmaceutisch medewerkers. De afdeling staat onder leiding van de ziekenhuisapothekers therapie en de leidinggevende assistente Distrimed intern.

2. Distrimed extern
Op de afdeling Distrimed extern werken apothekersassistenten en farmaceutisch medewerkers. De afdeling staat onder leiding van de ziekenhuisapothekers therapie en de leidinggevende assistente Distrimed extern.

3. Magazijn
In het apotheekmagazijn werken farmaceutisch medewerkers. Zij werken onder leiding van de leidinggevende assistente Distrimed intern.

Afdeling Bereidingen

Op de afdeling Bereidingen werken  apothekersassistenten en farmaceutisch medewerkers. De afdeling staat onder leiding van de ziekenhuisapothekers bereidingen en de leidinggevend medewerker bereidingen.

Afdeling Laboratoriumonderzoek

Op het apotheeklaboratorium werken  analisten. Zij werken onder leiding van de ziekenhuisapotheker laboratorium en de leidinggevende analist.

Afdeling Ondersteuning

De afdeling ondersteuning bestaat uit administratief medewerkers,  secretaresses, kwaliteitscoordinatoren en staffunctionarissen.