Nieuws

Nieuwbouw bereidingscentrum apotheek volledig gasloos

Nieuwbouw bereidingscentrum apotheek volledig gasloos

De voorbereidingen voor de nieuwbouw van het bereidingscentrum van de Catharina Ziekenhuis Apotheek zijn in volle gang. 

De ontwerpen voor de indeling van de cleanrooms zijn gereed en worden op dit moment technisch uitgewerkt. De nieuwbouw bevat twee grote cleanrooms voor steriele voorraadbereidingen en een cleanroom voor niet-steriele bereidingen van vloeistoffen. Tevens is er een laboratorium voor zowel farmaceutische als klinisch farmaceutische bepalingen en is er ruimte voor diverse ondersteunende ruimtes.

Voorbereid op de toekomst

Het gebouw voldoet aan de meest recente GMP richtlijnen en is voorbereid op de toekomst. “In de ontwerpfase is het logistieke proces leidend geweest, waardoor zo efficiënt mogelijk met middelen en materialen kan worden omgegaan. Dit is niet alleen kosteneffectief maar zorgt ook voor minder milieubelasting. We hebben er om die reden ook voor gekozen om gasloos te bouwen”, legt ziekenhuisapotheker Ralph van Wezel uit, “Dit heeft niet alleen effect voor de verwarming van het gebouw, maar ook voorzieningen zoals “water voor injectie” worden zonder gas geproduceerd”

Planning

Al jaren produceert het Bereidingscentrum voorraadgeneesmiddelen voor een groot aantal klanten. Om ook de komende jaren te kunnen blijven voldoen aan de GMP-eisen is gekozen voor het bouwen van een nieuw Bereidingscentrum op het terrein van het Catharina Ziekenhuis. De planning is dat na de zomer de eerste schop in de grond gaat en dat we eind 2020 het nieuwe pand kunnen betrekken. We houden je in deze nieuwsbrief op de hoogte van de vorderingen van de nieuwbouw.

 

 


< terug naar het nieuws overzicht