Formulier melden bijwerkingen

Farmacovigilantie

Naam melder
Geslacht patiënt
Datum start geneesmiddel
Datum optreden ongewenst effect
Ernst ongewenst effect
*=(verlengde)ziekenhuisopname/overlijden
Heeft u de bijwerking gemeld bij het Lareb?
Wenst u een schriftelijke terugkoppeling?
© 2024 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden