Toxicologische analyse

Klinisch-toxicologische analyse is het bepalen van de identiteit en gehalte van mogelijke vergiften. Klinisch toxicologisch onderzoek is meestal gewenst wanneer een patiënt een onbekende of te hoge hoeveelheid van een genees- of ander middel per ongeluk of met opzet heeft binnen gekregen en de behandeling mede samenhangt met de hoedanigheid en hoogte van de concentratie van dat geneesmiddel in het bloed, speeksel, of de aanwezigheid in de urine. Voorts kan de uitslag van toxicologisch onderzoek van belang zijn voor de (psychiatrische) nazorg van de patiënt die moedwillig een overdosis heeft ingenomen.

Aanvragen: zie “Aanvragen bepalingen

Rapportage

De uitslag wordt door de ziekenhuisapotheker geïnterpreteerd in samenhang met de klinische patiëntgegevens. Het advies (te verwachten ernst, behandeling, dosering, gewenst vervolgonderzoek etc.) wordt standaard telefonisch gerapporteerd.

Informatie over vergiftigingen

  • Toxicologie.org: Monografieën NVZE/NVIC met informatie over behandeling van geïntoxiceerde patiënten.
  • Vergiftigingen.info (registratie vereist): Nationaal vergiftigingen Informatie Centrum website voor risicoanalyse & behandeling acute vergiftig
  • LipidRescue: Informatie over LipidRescue, een lipiden emulsie voor intraveneuze toediening bij verschillende intoxicaties.
  • NIH: US National Library of Medicine toxicologie database.
© 2024 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden