Aanvragen bepalingen

Algemeen

Voor het aanvragen van een bepaling dient altijd het groene aanvraagformulier: “Apotheek Laboratorium – Geneesmiddel onderzoek en toxicologie” gebruikt te worden. Dit aanvraagformulier kan hier gedownload worden. De ingevulde aanvraag wordt verzonden naar het Algemeen Klinisch Laboratorium (AKL).

Om een correcte interpretatie van een bloedspiegel mogelijk te maken en eventueel niet verwachte uitslagen te kunnen verklaren is het noodzakelijk dat het formulier volledig en correct ingevuld wordt.

NB. Niet volledig ingevulde formulieren kunnen leiden tot vertra­ging, het niet uitvoeren van de analyse en/of een niet optimaal advies.

Standaardbloedspiegelbepalingen, TDM

Voor de bepaling van andere dan in de tabel genoemde geneesmiddelen in biologisch materiaal, dient de arts vooraf contact met de dienstdoende ziekenhuisapotheker op te nemen (sein 118795).

Klinisch-toxicologische analyses

Indien een overdosering van geneesmiddelen of andere lichaamsvreemde stoffen wordt vermoed, kan het nodig zijn dit door kwalitatieve en/of kwantitatieve analyse in biologisch materiaal te bevestigen.

De te bepalen stoffen of stofgroepen, de daarbij horende aard van het onderzoek en het benodigde materiaal worden altijd in overleg met de dienstdoende ziekenhuisapotheker bepaald.

Dit materiaal kan o.a. zijn:
  • serum: 2 buizen
  • vol bloed: 3 ml, voor screening alcoholen en vluchtige stoffen.
  • urine: 100 ml
  • braaksel
  • eerste maagspoelsel: 50 ml
  • feces
  • resten van tabletten, capsules, (lege) verpakkingen, e.d.
  • restanten van het vergift, wanneer het geen medicamenteuze intoxicatie betreft + eventueel bijbehorende verpakkingen.

Cito/Spoedbepalingen (tijdens openingsuren)

Voor bepalingen die met spoed uitgevoerd dienen te worden tijdens de openingsuren van het laboratorium van de ziekenhuisapotheek dient de arts vooraf contact met de dienstdoende ziekenhuisapotheker op te nemen (sein 118795). De aanvragende arts vermeldt in dat geval “Spoed/cito” op het aanvraag­formulier.

Cito/Spoedbepalingen (buiten openingsuren)

Voor bepalingen die met spoed uitgevoerd dienen te worden buiten de openingsuren van het laboratorium van de ziekenhuisapotheek (Standaard bloedspiegelbepalingen en klinisch-toxicologische analyses) dient de arts vooraf altijd contact met de dienstdoende ziekenhuisapotheker op te nemen (via telefooncentrale).

De aanvragende arts vermeldt in dat geval “Spoed/cito” op het aanvraag­formulier.

Aanvragen bepaling door externe klanten/instellingen

De logistiek van aanvragen door externe klanten/instellingen is vastgelegd in de betreffende overeenkomst/contract. Incidentele aanvragen dienen altijd overlegd te worden met de dienstdoende ziekenhuisziekenhuisapotheker.

Aanvragen farmacogenetica door verwijzers

Download het aanvraagformulier

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden