Aanvragen bepalingen

Algemeen

Voor het aanvragen van een bloedspiegelbepaling kan het formulier: “Apotheek Laboratorium – Geneesmiddel onderzoek en toxicologie” worden gebruikt. Dit aanvraagformulier kan hier gedownload worden. Voor bepalingen die regelmatig worden aangevraagd kan ook een digitale koppeling (lab2lab) worden ingericht. De ingevulde aanvraag plus het materiaal wordt verzonden naar het Algemeen Klinisch Laboratorium (AKL). Vanuit hier wordt het naar het Apotheek Laboratorium verstuurd.

Om een correcte interpretatie van een bloedspiegel mogelijk te maken en eventueel niet verwachte uitslagen te kunnen verklaren is het noodzakelijk dat het formulier volledig en correct ingevuld wordt.

NB. Niet volledig ingevulde formulieren kunnen leiden tot vertra­ging, het niet uitvoeren van de analyse en/of een niet optimaal advies.

Standaardbloedspiegelbepalingen, TDM

Voor de bepaling van andere dan in de tabel genoemde geneesmiddelen in biologisch materiaal, dient de arts vooraf contact met de dienstdoende ziekenhuisapotheker laboratorium op te nemen (telefoonnummer 040 239 6598).

Klinisch-toxicologische analyses

Indien een overdosering van geneesmiddelen of andere lichaamsvreemde stoffen wordt vermoed, kan het nodig zijn dit door kwalitatieve en/of kwantitatieve analyse in biologisch materiaal te bevestigen.

De te bepalen stoffen of stofgroepen, de daarbij horende aard van het onderzoek en het benodigde materiaal worden altijd in overleg met de dienstdoende ziekenhuisapotheker bepaald.

Dit materiaal kan o.a. zijn:
  • serum: 2 buizen
  • vol bloed: 3 ml, voor screening alcoholen en vluchtige stoffen.
  • urine: 100 ml
  • resten van tabletten, capsules, (lege) verpakkingen, e.d.
  • restanten van het vergift, wanneer het geen medicamenteuze intoxicatie betreft + eventueel bijbehorende verpakkingen.

Cito/Spoedbepalingen (tijdens openingsuren)

Voor bepalingen die met spoed uitgevoerd dienen te worden tijdens de openingsuren van het laboratorium van de ziekenhuisapotheek dient de aanvrager vooraf altijd telefonisch contact met de dienstdoende ziekenhuisapotheker laboratorium op te nemen (telefoonnummer 040 239 6598). De aanvrager vermeldt in dat geval “Spoed/cito” op het aanvraag­formulier.

Cito/Spoedbepalingen (buiten openingsuren)

Voor bepalingen die met spoed uitgevoerd dienen te worden buiten de openingsuren van het laboratorium van de ziekenhuisapotheek dient vooraf altijd contact met de dienstdoende ziekenhuisapotheker opgenomen te worden (bereikbaar via de telefooncentrale 040 239 9111).

Aanvragen farmacogenetica door verwijzers

Download het aanvraagformulier

© 2024 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden