Bezoek IGJ

Begin van dit jaar heeft IGJ met een delegatie een twee daags bezoek gebracht aan de nieuwe bereidingsfaciliteit van de apotheek van het Catharina ziekenhuis. Tijdens dit bezoek heeft de inspectie de kwaliteit van de kwalificatie activiteiten tijdens de ingebruikname van het gebouw en de infrastructuur beoordeeld. Daarnaast is er gekeken naar de GMP aspecten zoals vereist in de Circulaire ‘Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers‘. Er zijn geen kritische tekortkomingen gevonden  en twee belangrijke. Voor deze laatste is het plan van aanpak goedgekeurd en daarmee voldoet de bereidingsfaciliteit aan de GMP en zijn we klaar voor de toekomst. Een resultaat waar we trots op zijn!

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden