Onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

De methodes die gebruikt worden op de hedendaagse CSA zijn gebaseerd op onderzoeken uit de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw. De laatste decennia zijn er echter steeds meer nieuwe en complexere instrumenten op de markt gekomen. Te denken valt aan MIC instrumentarium en robotchirurgie. De vraag of de bestaande technieken voor decontaminatie nog steeds valide zijn, kan alleen beantwoord worden door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Binnen het ECD wordt onderzoek uitgevoerd, gericht op kwaliteitsverbetering van desinfectie- en sterilisatieprocessen, voor een veiliger steriel medisch hulpmiddel voor de patiënt. De resultaten leiden daarnaast ook tot meer efficiëntie in het primaire proces en kostenbesparing door het slimmer inzetten van (bestaande) meetmethodes. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van ETS data als voorspellende waarde voor het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud.

Contract research

Bij de ontwikkeling van nieuwe instrumenten is het van belang om in een vroeg stadium te denken aan desinfectie en sterilisatie. Het ECD heeft de expertise in huis om bedrijven en onderzoekers hierbij te helpen. Voor een goede decontaminatie is de materiaalkeuze en het ontwerp van het instrument van essentieel belang. We kunnen hierin meedenken, maar ook helpen bij het opstellen van desinfectie- en sterilisatievoorschriften die nodig zijn voor het uitvoeren van klinisch onderzoek of het aanvragen van een CE certificaat. Veelal gaat dit gepaard met validatie werkzaamheden. Met onze partners zijn we in staat het hele proces te begeleiden. Indien u hierin interesse heeft, kun u contact met ons opnemen via de contactpagina of mailen naar ecd@catharinaziekenhuis.nl.

© 2024 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden