Training

Het ECD biedt verschillende mogelijkheden voor het opleiden van personen in uw organisatie op het gebied van decontaminatie.

Scholingsprogramma voor DSMH’s

In 2021 is het curriculum DSMH gestart vanuit het ECD. Deze opleiding is tot stand gekomen in samenwerking met de VDSMH en sluit aan op de gestelde opleidingsvereisten. Het curriculum is in 2021 en 2022 goed ontvangen en door de deelnemers gewaardeerd met een gemiddeld rapportcijfer van 8,2. De opleiding richt zich op het aanleren van basiskennis en het toepassen van deze kennis in de praktijk. We gaan in op wet- en regelgeving, onderliggende fysische en chemische principes ten aanzien van reiniging, desinfectie en sterilisatie. Daarnaast is er tijd ingeruimd voor de rol van deskundigen in (ziekenhuis)organisaties. De totale opleiding bestaat uit 4 modules. Iedere module bevat verschillende leervormen. Presentaties worden afgewisseld met practica, workshops, zelfstudie en huiswerkopdrachten. De opleiding kan als geheel of per module worden gevolgd en is geschikt voor zowel beginnende als gevorderde DSMH’s. Ook ander disciplines (DSRD, deskundige infectie preventie, afdelingsmanagers etc.) kunnen zich inschrijven. We gaan uit van een HBO ingangsniveau.

Module 1: Wet-, regelgeving en techniek op de CSA/CSD

In deze module gaan we uitgebreid in op alle relevante wet- een regelgeving op het gebied van steriele medische hulpmiddelen. We belichten de historie en gaan dieper in op de nieuwe Medical Device Regulation (MDR), de vertaling naar de Nederlandse wetgeving en de implementatie in de praktijk. De veranderingen worden belicht vanuit de regelgevers, de gebruiker, de producent en de DSMH. Daarnaast staan we stil bij de positionering van DSMH in het ziekenhuis. Welke verantwoordelijkheden heb je nu precies volgens de wet- en regelgeving? Hoe geef je op een constructieve manier invulling aan je vak?

Module 2: Natuur- en scheikunde op de CSA

Hoe zit het ook alweer met de luchtdruk en druk hiërarchieën? Is alleen temperatuur en druk voldoende om een sterilisatieproces te borgen? Wat betekent adiabatisch? Hoe krijg je een turbulente flow? Kan water koken bij 20 °C? Hoe ontstaat het cavitatie-effect? Wanneer is schoon chemisch schoon en hoe meet je dat? Wil je antwoord op deze vragen, schrijf je dan in voor de module natuur- en scheikunde op de CSA.

Module 3: Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement is een vak apart. In deze module bespreken we de relevante wet- en regelgeving, gaan we in op de rol van de DSMH in het kwaliteitssysteem van het ziekenhuis en bespreken we meerdere modellen. Op dag twee gaan we oefenen met systeemprocedures (audits, risico analyses, deviaties en changes). Daarnaast bespreken we het V-model als validatie aanpak op de CSA en/of CSD. Waar dien je allemaal aan te denken, hoe stel je een goed programma van eisen op, welke stakeholders neem je mee?               

Module 4: Organisatie en management

Nog 2 plaatsen beschikbaar in november 2023

Deze module staat in het teken van het overbrengen van inzichten in de krachtenvelden in het ziekenhuis. Aan de hand van onderzoek en werkervaring wordt door de trainer een sociologisch organisatieperspectief geschetst van het ziekenhuis en de wijze waarop de verschillende werelden – zoals die van dokters en managers – kijken en handelen. Wat betekent dat voor de positie en opstelling van de DSMH in dit krachtenveld? Welke vaardigheden kun je inzetten om je verantwoordelijkheid en je rol als adviseur goed in te zetten? Dit doen we aan de hand van theorie en het oefenen van gesprekken met een acteur. Op dag twee gaan we in op de financiering van de zorg. Hoe is de begroting van VWS opgebouwd? Wat betekent dit voor het ziekenhuis? Hoe worden budgetten vastgesteld en verdeeld? Welke invloed kan je hier zelf op uitoefenen?                                                     

Accreditatie

SVN: 10 punten per dagdeel
VDSMH: 20 punten per module

(Vereist voor accreditatie: 100% aanwezigheid en maken van de voorbereidende opdracht per module)

Inschrijven en kosten

U schrijft zich in per module bestaande uit 2 lesdagen. De kosten bedragen € 450,00 (excl. BTW) per dag*. Leermaterialen, catering en diner bij twee opeenvolgende cursusdagen zijn inbegrepen. De lesdagen vinden plaats in (de regio) Eindhoven tussen ca. 9 en 17 uur.

(*) Bij annuleringen binnen 14 dagen voor aanvang wordt 75% van de kosten in rekening gebracht. Bij annuleringen binnen 48 uur voor aanvang worden de volledige kosten in rekening gebracht.

Planning**

Module 1

dag 1

Wet-, regelgeving en techniek op de CSA/CSD Datum volgt 
Module 1

dag 2

 Wet-, regelgeving en techniek op de CSA/CSD Datum volgt
Module 2

dag 1

Natuur- en scheikunde op de CSA 14-06-2023 (VOL)
Module 2

dag 2

Natuur- en scheikunde op de CSA 15-06-2023 (VOL)
Module 3

dag 1

Kwaliteitsmanagement 11-10-2023 (VOL)
Module 3

dag 2

Kwaliteitsmanagement 12-10-2023 (VOL)
Module 4

dag 1

Organisatie en management 29-11-2023
Module 4

dag 2

Organisatie en management 30-11-2023

(**) Data onder voorbehoud van evt. Covid-19 maatregelen en het aantal aanmeldingen.

Neem voor inschrijving en/of extra informatie contact op met het ECD via ECD@catharinaziekenhuis.nl

Training MSMH’s

Het Excellence Centre of Decontamination (ECD) verzorgt (na)scholing voor Medewerkers Steriele Medische Hulpmiddelen op locatie. Deze scholing wordt afgestemd op de leerbehoefte binnen de CSA. Vooraf neemt de trainer contact op met de opdrachtgever om vraag en doelstellingen van de bijscholing op maat te maken.
Onderwerpen die aan bod kunnen komen:

  • Reinigen en desinfecteren
  • Steriliseren van medische hulpmiddelen (lage en hoge temperatuur)
  • Controleren van procesregistraties
  • Nut en noodzaak van persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Standaarden
  • Operational Qualification (OQ), Installation Qualification (IQ), Perfomance Qualification (PQ) / Validatie
  • Of het uitdiepen van een specifiek onderdeel binnen het vakgebied.

Er wordt gewerkt in kleine groepen van 6-10 personen om het leer-rendement zo hoog mogelijk te maken. Bij goed gevolg krijgt de MSMH een ondertekend certificaat en indien gewenst kan accreditatie bij SVN of VDSMH aangevraagd worden. Heeft u interesse of aanvullende vragen? Neem dan contact op met het Excellence Centre of Decontamination via ECD@catharinaziekenhuis.nl

Symposia

Regelmatig worden er symposia georganiseerd over actuele onderwerpen en/of vragen die in het veld leven.

 

 

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden