GMP als voldoende beoordeeld door IGJ

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft eind 2020 een controle uitgevoerd op de voorraadbereidingen die in de eerste golf zijn geleverd naar andere ziekenhuizen voor de behandeling van corona patiënten.

Twee inspecteurs hebben, na een intensieve voorbereiding, in één dag het kwaliteitssysteem, de ruimtes in de productie en het laboratorium getoetst op GMP compliance. Het productieproces is van grondstof tot eindproduct gevolgd en alle facetten van de GMP zijn bekeken en beoordeeld. Er zijn geen belangrijke tekortkomingen gevonden. De inspectie had nog wel een aantal verbetersuggesties die in de nieuwe productiefaciliteit opgepakt kunnen worden. Deze controle bevestigt het kwaliteitsniveau van de organisatie en de geleverde producten. We kijken dan ook met vertrouwen de toekomst tegemoet.

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden