Lab: recente ontwikkelingen

Zoals jullie wellicht weten is Rene Grouls afgelopen zomer met pensioen gegaan. Hij heeft zich jarenlang actief ingezet onder andere als laboratorium ziekenhuisapotheker. Met zijn pensioen is het aandachtsgebied TDM/toxicologie naar Maarten Deenen overgegaan. Daarnaast is Sjoerd Meenks als ziekenhuisapotheker laboratorium aangetrokken.

Sjoerd heeft als primair aandachtsgebied de farmaceutische analyse. Met de komst van Sjoerd is er een interne dagdienst laboratoriumapotheker in het leven geroepen. Deze is voor lab-gerelateerde vragen gedurende kantoortijden direct telefonisch te bereiken op (040) 23 96 598 en anders regulier via het secretariaat (040) 23 98 795.

Aanvraag ISO 15189 accreditatie
Alhoewel de apotheek al jaren het kwaliteitsdenken hoog in het vaandel heeft staan, miste tot op heden nog de ISO 15189 accreditatie voor het laboratorium. Hier is hard aan gewerkt en we kunnen nu melden dat de aanvraag voor de ISO 15189 accreditatie de deur uit is. De eerste beoordeling van de papieren documentatie is als adequaat beoordeeld. Dit betekent dat ze in het najaar fysiek de tweedaagse audit komen uitvoeren. Wij zijn druk bezig met de laatste voorbereidingen hiervoor en hopen de accreditatie dit jaar te mogen verkrijgen. We houden jullie op de hoogte!

Uitfaseren Fax
Naar aanleiding van landelijk (KPN) beleid, en daarmee ook ziekenhuisbeleid, is de fax recentelijk uit gefaseerd. Dit heeft grote consequenties omdat de fax tot dusverre voor vele doeleinden werd gebruikt. Helaas is de communicatie hieromtrent en daarmee uitfasering niet goed verlopen. Dit heeft bij de rapportages voor externe uitslagen die met de fax werden gedaan tot vertraging geleid, en nu nog steeds omdat deze vooralsnog per post gaan. Intern wordt er door onder andere afdeling ICT, afdeling communicatie, en applicatiebeheer GLIMS van het CZE met de gelijke afdelingen van de externe ziekenhuizen hard aan een oplossing gewerkt. De meest fijne oplossing lijkt de zogenaamde lab2lab koppeling, waarbij uitslagen direct na autorisatie zichtbaar zijn in het LIMS van het andere ziekenhuis. De lab2lab koppeling vergt wel flink wat inrichtingswerk en is nu nog niet voor alle laboratoria mogelijk. We hopen snel een adequate oplossing gecreëerd te hebben voor geautomatiseerde rapportage van externe aanvragen.

Inhoudelijke wijzigingen voor bepalingen
Voor onderstaande bepalingen gelden de volgende inhoudelijke wijzigingen:

  • Voor de ami- en nortriptyline is de rapportage van de E-OH-metaboliet gestopt. De reden hiertoe is dat er landelijk gezien geen commerciële referentiestandaarden zijn. Daarnaast is vanuit KKGT ook het externe QC onderzoek (ringonderzoek) gestopt met meting van E-OH-metabolieten. Er is geen andere instantie die deze onder de hoede heeft. Daarmee kan deze niet meer onder de ISO 15189 accreditatie worden uitgevoerd. De Z-OH-metaboliet wordt nog wel bepaald.
  • Flecainide: de eenheid van flecainide wordt niet meer in ug/L uitgedrukt maar conform internationale consensus in mg/L.
  • Overstap van STIP-tox naar LC-MS/MS-tox: van oudsher wordt de STIP-tox gebruikt voor toxicologische screeningen in bloedmateriaal. Al langer hebben we ook een LC-MS/MS toxscreening beschikbaar. Kort samengevat is deze laatste sneller, gevoeliger en selectiever. We hebben een library van >1000 componenten, waardoor kans op identificatie vele malen hoger is. Mede in het kader van de aankomende ISO 15189 accreditatie, en beheer van methodes, hebben we doen besluiten om de STIP-tox uit te faseren en de LC-MS/MS als tox-screening toe te gaan passen.
© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden