Steeds vaker tekorten aan grondstoffen en emballage

Er ontstaan steeds vaker tekorten aan grondstoffen en emballage. De tekorten ontstaan om verschillende redenen; In de keten kunnen er problemen met productie, distributie, kwaliteit en economische redenen aan de orde zijn. Hierdoor ontstaan tijdelijke en definitieve tekorten.

Ook het effect van COVID-19 op de toelevering van grondstoffen en emballage is niet te ontkennen. Helaas heeft ook ons assortiment  te kampen met deze tekorten. Momenteel is het moeilijk om aan diverse grondstoffen, etiketten en felskapjes te komen. Ook voor onze leveranciers is dit een uitdagende tijd. Zij doen, net als wij, hun uiterste best om zich aan gemaakte afspraken te houden. Dat lukt hen niet altijd, met als gevolg dat wij daardoor soms op onze gemaakte afspraken terug moeten komen en voor een aantal producten de afgesproken levertermijn overschrijden. We proberen u daar zo tijdig mogelijk over te informeren. Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden