Wijzigingen analysepakket

 • De methode ‘Alcoholen screening’ is geüpdatet. De oude gaschromatograaf is namelijk vervangen door een nieuwe GC-FID. De bepaling is volledig gevalideerd volgens de geldende richtlijnen en valt onder onze verrichtingenscope (KF.TOX.01). Voor meer informatie over onder meer materiaal en eenheid van de uitslag ga je naar onze bepalingenwijzer: https://ziekenhuisapotheek.catharinaziekenhuis.nl/bepalingenwijzer/
 • Ook de GHB-bepaling is overgezet naar de nieuwe gaschromatograaf. De bepaling daarvan valt ook onder de verrichtingenscope (KF.TOX.01).
 • De bepalingsfrequentie van ‘GHB in serum/urine’ is aangepast van 1 x per week naar 1 x per 2 weken. Dit in het kader van efficiency. Uiteraard is – indien nodig – een GHB-aanvraag altijd CITO uit te voeren; uitsluitend na overleg met de dienstdoende ziekenhuisapotheker.
 • Een aantal analyses voert het apotheek laboratorium niet meer uit vanwege de lage bepalingsfrequentie van deze geneesmiddelen. Wij versturen deze aanvragen naar een diagnostisch partner:
  • Flucytosine
  • Chloroquine
  • Hydroxychloroquine
  • Methylfenidaat + metaboliet
  • Primidon

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden